วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รู้ตน

เพียงแต่ให้ ได้เย็นบ้าง บางจังหวะ
เพียงแค่ละ บางสิ่งอัน ยึดมั่นหมาย
เพียงรู้ทัน ความอยาก ที่มากมาย
เพียงนึกหน่าย สิ่งงาม ตามไตรลักษณ์

ได้อยู่เย็น เป็นจริงแท้ ใช่แค่หลอก
อิงธรรมฟอก ความคิดไว้ ให้เป็นหลัก
ลดความอยาก ในสิ่งล้วน เกินควรนัก
เพราะรู้จัก ทุกสิ่งไซร้ ไม่แน่นอน

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ปรุงยา

ได้เก็บสิ่ง ดีงาม แห่งความคิด
ได้เก็บจริต ตัวตน ทุกหนแห่ง
ได้เก็บความ จากคำ เคยสำแดง
ได้เก็บแรง กายใจ ในทุกกรณี

นำมากรอง กลั่นเป็นยา รักษาไข้
ปรุงแต่งใจ สงบสง่า เสริมราศี
ป้องกันเหตุ กิเลสลาก อันมากมี
ให้หยุดที่ จุดควรอยู่ อย่างรู้ตัว

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เดินผ่านหลักปีที่73


ได้เดินผ่าน หลักปี ที่เจ็ดสิบสาม
กับชีวิต คิดว่างาม มีความหมาย
ด้วยวิถี ที่สมถะ สงบสบาย
และเรียบง่าย วิถีชน คนธรรมดา

 ไม่ร่ำรวย แต่ไม่มี ซึ่งหนี้สิน
เกียรติกามกิน ก็ไม่ คิดใฝ่หา
พอเพียงกับ การเป็นมี ที่เป็นมา
สงบสง่า ประสาตน คนวัยนี้

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ปิดปากบ้าง

เมื่อไม่รู้ก็ไม่แสร้งตะแบงว่ารู้
ใช้ตาหูและปากที่ยังมีสมอง
เก็บความคำนำมาคิดพินิจตรอง
ทุกสิ่งต้องให้รู้แท้หลายแง่มุม

 บางเรื่องราวได้สดับเพียงรับทราบ
เพราะบางภาพบางเรื่องส่อล่อลงหลุม
จริงไม่จริงไม่ชอบให้เรื่องร้ายรุม
ไม่ขอสุมหัวหลอกใครในทุกกรณี