วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

อยู่ที่เรา

ไม่กลัวหนาว เพราะมา เพื่อหาหนาว
เพียงครั้งคราว ให้ประสบ ได้พบเห็น
เพื่อสัมผัส ดินลมฟ้า เย็นกว่าเย็น
กับความเป็น ธรรมชาติ ที่ขาดเกิน 

หนาวร้อนเย็น เป็นอย่างไร ได้รู้คิด
การยึดติด กามเกียรติกฎ ยศสรรเสริญ
เป็นหนาวร้อน ที่ทับทาง ทุกย่างเดิน
จะยับเยิน หรือสวยหรู อยู่ที่เรา

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

มอง ตรอง คิด

จะเลือกดู เลือกมอง เลือกตรองคิด
เลือกพินิจ ในสิ่งซึ่ง พึงรู้เห็น
ให้รู้เท่า และรู้ทัน ที่มันเป็น
ทุกประเด็น ทุกแง่ ตามแท้จริง

 เพราะอาจมี ดีด้อยกว่า เห็นปรากฏ
มีภาพพจน์ แฝงบ้าง อยู่บางสิ่ง
หลอกคนมอง หลงทาง หลงอ้างอิง
เมื่อจิตนิ่ง แล้วตริตรอง เห็นถ่องแท้