วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

มองอย่างมีสติ

ยินยอมให้ ตามอง ดูของสวย
แต่มองด้วย มีสติ ตริตรองเห็น
รู้ผลเหตุ ปัจจัยเกื้อ เอื้อให้เป็น
ทั้งประเด็น ดีร้ายแท้ ทุกแง่มุม

 ไม่หลงสี ที่เสริม เติมแต่งแต้ม
ดูเจิดแจ่ม จนก่อเหตุ กิเลสสุม
ถ้าตาหลง เตลิดไกล ให้ใจคุม
ไม่ต้องกลุ้ม ถ้าที่เห็น ไม่เป็นจริง