วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

รู้ในใจตนเอง

 


เก็บทุกความ รู้สึก ที่นึกคิด

จะถูกผิด ก็รู้ใน ใจตนเสมอ

มีทั้งส่วน ขาดเกิน ส่วนเยิ่นเย้อ

เมื่อใจเจอ ก็กำหนด จดจำไว้


ทั้งบาปบุญ กรรมเวร ล้วนเป็นสื่อ

ให้เลือกถือ เพื่อแนวทาง สว่างไสว

สร้างสิ่งดี ที่สว่าง อยู่กลางใจ

จิตผ่องใส สงบเย็น ก็เป็นพอ


ไม่ต้องทำ ให้ชีวิต ติดสิ่งหรู

ไม่ต้องอยู่ เหนือใคร ที่ไหนหนอ

แต่อยู่อย่าง คนมีรัก คอยถักทอ

โดยการก่อ เมตตา เกื้อการุญ