วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

มองสูงบ้าง

ในบางครั้ง แหงนจ้อง มองสูงบ้าง
เห็นความต่าง ต่ำสูงเป็น เช่นไฉน
หากมองแต่ ที่ปลายเท้า ก้าวย่ำไป
ก็วนใน รอยเท้าตน ซ้ำหนทาง

สอดสายตา ด้วยหัวใจ ให้รู้เห็น
รู้ร้อนเย็น ด้อยหรือดี ที่มืดสว่าง
ทั้งรู้เห็น หนามขวาก หลากสิ่งพราง
ได้อยู่อย่าง รู้เท่าทัน ผองอันตราย

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

สงบคำ


สงบคำสำรวมปากไม่มากถ้อย
รู้นิดหน่อยไม่จะแจ้งแถลงขาน
ไม่อวดเก่งทำเบ่งว่าปรีชาชาญ
เก็บสันดานก่อส่วนดีเท่าที่เป็น

แม้สดับรับรู้บ้างเพียงบางส่วน
คิดใคร่ครวญไม่ลึกกว่าที่ตาเห็น
จะพร่ำพล่อยฝอยคำย้ำประเด็น
เหมือนก่อเย็นให้ร้อนเป็นฟอนไฟ