วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กรรมใคร กรรมมัน

กรรมใคร กรรมมัน

ยามมีสุข ก็ไม่ต้อง หลงครองสุข
ยามมีทุกข์ ก็ไม่ต้อง เศร้าหมองหม่น
ยามได้ดี ไม่ต้องหลง ทนงตน
ยามอับจน ไม่ต้องโกรธ กล่าวโทษใคร

ทุกอย่างเกิด จากผล กรรมตนก่อ
สะสมส่อ สืบสาน บันดาลให้
จากผลบาป จากผลบุญ หนุนนำไป
เหมือนสายใย ที่ถักทอ ก่อจากกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น