วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บนเส้นทางเลย 69 สู่ 70

วันเวลา บอกอายุ ที่ลุล่วง
บอกความร่วง โรยของ กองสังขาร
ที่เกิดดับ สลับกัน เช่นนั้นนาน
มักมองผ่าน ไม่เห็น ความเป็นไป

เมื่อนับวัน นับเวลา ของอายุ
ก็ล่วงลุ เลยคืนวัน อันสดใส
คงแต่ความ สงบสว่าง ที่กลางใจ
บอกเนื้อใน ดีหรือชั่ว ของตัวตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น