วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ไม่เติมทุกข์ให้กัน


ต่างคนต่าง หอบสังขาร ผ่านกองทุกข์
แม้ต่างยุค ต่างสมัย ตามวัยผ่าน
ที่ว่ายเวียน กรรมก่อ ต่อเนื่องนาน
เหมือนดักดาน ในกองกรรม จนจำเจ

อย่าก่อกรรม ทำเข็ญ เป็นเรื่องสนุก
อย่ายื่นสุข แฝงทุกข์ให้ ใครไขว้เขว
อย่ามอบเย็น แต่ร้อนใน ให้ใครเซ
อย่าแสร้งเส ทำดีเช่น ไม่เป็นจริง

แต่ละคน แบกทุกข์อย่าง ต่างบริบท
อาจปรากฏ บางบทตอน ทุกข์ร้อนยิ่ง
จึงไม่ควร เติมทุกข์ใด แก่ใครพิง
อย่าสร้างสิ่ง ซึ่งเลวร้าย ให้แก่กัน

กิน กาม เกียรติ

กินเพื่อคลาย หายอยาก ไม่มากเรื่อง
พอปลดเปลื้อง หิวโหย โดยเงื่อนไข
เพื่อกายแกร่ง มีแรงก่อ งานต่อไป
กินอะไร ก่อประโยชน์ โภชนาการ

กามกินเกียรติ ที่หลายคน ดิ้นรนหา
มุ่งไขว่คว้า กันมากมาย หลายสถาน
ให้เรื่องกิน กินเพื่อผล อยู่ทนทาน
เกียรติกามกร้าน ก่อสุข? แท้ทุกข์ทวี