วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เก็บ


เก็บสายตา ไว้มอง ของพึงพิศ
เก็บจริต ที่สำแดง ไม่แสร้งเส
เก็บใจไว้ ในที่ควร กันรวนเร
เก็บเสน่ห์ ไว้มอบ คนรอบตัว

จะเห็นใน สิ่งล้วน ควรมองเห็น
มี อยู่ เป็น อย่างสบาย ได้ยิ้มหัว
จิตหนักแน่น โดยใจ ไม่เมามัว
ไม่หลงชั่ว เจริญธรรม ก่อกรรมดี

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สงบๆ


   แค่เพียงจิต ได้สงบ สยบฝัน
ไม่ต้องหวั่น ไหวหวาม ตามกระแส
พินิจตรอง ส่องดู ให้รู้แท้
ในทุกแง่ ทุกมุม ของหลุมพราง

   ไม่หลงเหยื่อ ที่คอย มาอ่อยล่อ
เมื่อรู้พอ ก็สงบ พบสว่าง
ลดตัณหา ราคะ ค่อยละวาง
เป็นอยู่อย่าง สงบเย็น เช่นที่ควร.