วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ขรึมๆ(บ้าง)

ในบางครั้งบางเวลาบางสถานะ
ดูเหมือนจะหน้าดำคร่ำเคร่งขรึม
ปัญญาน้อยด้อยความรู้จึงดูซึม
เหมือนมืดครึ้มภายในหัวใจตน

เป็นธรรมดาในวิถีทางชีวิต
มีมืดมิดมีสว่างต่างหตุผล
มีประสบพบพานมีผ่านพ้น
ร้ายดีวนเวียนเป็นเช่นนั้นเอง

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

มองเมฆ

ใครนำเมฆมาวางที่ทางผ่าน
ละอ่อนลานลอยปลิวหวิวหวิวหวั่น
จะโรยทางเช่นอย่างนี้สักกี่วัน
เกรงไม่ทันตะวันสายก็หายไป

จะกอบเก็บก็เกินเก็บมาเหน็บจิต
เพียงตาพิศก็เพียงเพ่งเล็งแลไหว
เหมือนพบโอกาสดีล้ำเลิศอำไพ
พบแล้วไม่ต้องคว้า..มาครอบครอง