วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559

ธารน้ำ กับ ชีวิต

เมื่อสายน้ำ ยังมี ที่ให้ไหล
เมื่อหัวใจ ยังมีทาง คิดสร้างสรรค์
เมื่อกำลัง ยังแกร่งกล้า จะฝ่าฟัน
เมื่อความฝัน ยังงดงาม ยามนิทรา

จึงชีวิต ยังเดินทาง อย่างมีสติ
รู้ตรองตริ เส้นทางอัน จะฟันฝ่า
ใช้กำลัง ที่กล้าแกร่ง แห่งปัญญา
เพื่อเสริมค่า ชีวิตนี้ ให้ดีงาม