วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บานเพิ่อโรย

 


บานเพื่อโรย


ถึงเล็กเล็ก ก็งดงาม ตามประสา

สวยสง่า ชูชันช่อ อย่างบริสุทธิ์

บานเพื่อโรย ขึ้นเพื่อลง ทรงเพื่อทรุด

ดีทั้งจุด เริ่มและจบ สบสวยงาม


กล้วยไม้เล็ก นี้หรือ คือเข็มขาว

สื่อเรื่องราว ตอกย้ำ บางคำถาม

ผลิดอกมา แล้วคงอยู่ เพียงครู่ยาม

โรยไปตาม วันเวลา ไม่ช้านาน


สวยมากน้อย ด้อยหรือใหญ่ ก็ไม่แกร่ง

เพราะเกินแรง  ฝืนพลัง ของสังขาร

ย่อมโทรมทรุด เกินหยุดห้าม ไปตามกาล

คงก้าวผ่าน  อดีตเยี่ยง เพียงเคยเป็น

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

อยู่กับปัจจุบัน

อดีตที่ไม่ควรจำทำลืมบ้าง

แล้วอยู่อย่างปัจจุบันที่หรรษา

เพราะที่ผ่านนั้นหรือคือธรรมดา

ทั้งเข้ามาและจากไปไม่ยั่งยืน


ยึดตามหลักโลกธรรมนำมาใช้

ทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนไปไม่อาจฝืน

อาจตกต่ำย่ำแย่แต่พลิกฟื้น

ราวกลางคืนเป็นกลางวันเช่นนั้นเอง


เมื่ออยู่กับปัจจุบันเลิกหวั่นหวาด

ไม่คิดขยาดแต่กลับกระฉับกระเฉง

เพราะรู้ทันสิ่งสมมุติมนุษย์เกรง

เพียงแค่เคร่งธรรมปัญญานำพาตน