วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

เป็น อยู่ มี แบบธรรมดา

อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ

ไม่ต้องดู ดวงชะตา ส่องราศรี
เป็นอยู่มี แบบธรรมดา สง่าสงบ
ไม่พึ่งดวง แต่พึ่งตน ค้นให้พบ
ทุกอย่างครบ ถ้วนทั่ว ที่ตัวตน

ไม่ต้องกราบ ไหว้วอน ขอพรพระ
เพียงมานะ สร้างทุน บุญกุศล
ก่อกรรมดี หนีบาปชั่ว พัวพันพ้น
เหตุก่อผล ผลย้อนเหตุ ทุกเจตนา

อยู่อย่างคน ธรรมดาที่ มีความสุข
อยู่กับยุค ปัจจุบัน อย่างหรรษา
ไม่ต้องหวัง แค่เด่นดี ที่หน้าตา
ให้คุณค่า อันควรมี ที่ตัวเอง

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

หนาวแต่ไม่หนาว

หนาวแต่เนื้อ ส่วนใจ ไม่หนาวเหน็บ
ยังอยากเก็บ หนาวเย็น เป็นสิ่งเสริม
เช่นอาภรณ์ ยามร้อนแรง ได้แต่งเติม
ยามฮึกเหิม ใจเร่าร้อน ได้ผ่อนคลาย

ช่วยเก็บใจ ให้หยุดนิ่ง ไม่วิ่งพล่าน
ไม่ทะยาน กระโจนไป ไร้จุดหมาย
เมื่อใจรู้ ไหนร้อนเย็น ไหนเป็นตาย
หนาวก็หาย ร้อนก็ซา ไม่น่ากลัว