วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คิดจากธรรมชาติ : บัว

แรกเกิดต่ำ ติดตม จมโคลนคละ
ค่อยค่อยจะ เจริญงาม มีความหมาย
ส่งใบดอก พ้นโคลนมา อย่างท้าทาย
ได้เฉิดฉาย รู้รับแสง แห่งตะวัน

แม้ไม่อาจ ถือกำเนิด เลือกเกิดได้
แต่มิไร้ โอกาสงาม เหนือความฝัน
ย่อมเจริญ รุ่งพัฒนา ได้สารพัน
ถ้ามุ่งมั่น ด้วยจิตใจ ใฝ่ทางดี