วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตัวตน ณ วันนี้


 


คือตัวตน วันนี้ ที่เห็นได้

มีการไว้ ให้เห็น เน้นบางส่วน

ให้พอเห็น ว่าเจริญ มาเกินควร

ทุกสิ่งล้วน สร้างสม มานมนาน


ยังไม่แก่ แต่ทว่า อายุมาก

ยังไม่อยาก นับรอบปี ที่พ้นผ่าน

มีสมถะ สุขสงบ ให้พบพาน

พาสังขาร ห่างเหตุ กิเลสภัย.

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เอื้อ

 


เห็นรอยยิ้มยินดีที่เธอยิ้ม

ร่องรอยปริ่มเปรมสุขทุกสมัย

บรรเจิดจิตคิดเอื้อเหนือวันวัย

สือปราศรัยด้วยจิตมิตรไมตรี


ถ้าทุกอย่างในวันนี้มีกูลเกื้อ

ช่วยแผ่เผื่อเอื้อสุขกันทุกที่

จะลดร้อนผ่อนร้ายให้เป็นดี

ทุกสิ่งมีพอจะเอื้อเพื่อทุกคน

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ป่ายาง (สวนยาง)


 คิดถึง "ป่ายาง"


เมื่อตอนเด็กเล็กอยู่รู้จำได้

กับต้นไม้ชนิดนี้ที่คอยหนุน

จากหลายกรีดมาเป็นดังเช่นทุน

ส่งเสริมคุณอเนกอนันต์ทางปัญญา


ได้เรียนรู้และรู้เรียนสังเวียนชีวิต

รู้ถูกผิดด้อยดีงามตามประสา

จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่สู่วัยชรา

ยังจำค่าปัจจัยเอื้อเกื้อกูลตน

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ปลีกจะปลีกตัวปลีกใจปลีกไม่พ้น

ความกังวลห่วงสนิทยังคิดถึง

ยังห่วงหายังอาวรณ์ย้อนคำนึง

กับท่านซึ่งเคยจุนเจือเอื้ออาทร


จึงปลีกตัวแค่สงบเพื่อพบวิเวก

เป็นปัจเจกชนที่ยังมีสังหรณ์

คาดรู้เหตุรู้ปัจจัยในทางจร

ต้องสังวรในทุกเหตุทุกเจตนา