วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ก็ดีแล้ว

ได้มาถึง ณ จุดนี้ก็ดีแล้ว
อยู่กลางแถวธรรมดาแต่ผ่าเผย
ประสาคนบ้านนอกที่งอกเงย
ที่ก้าวเลยล่วงสมัยถึงวัยนี้

ได้รู้รสตัณหาบรรดากิเลส
ได้รู้เหตุรู้ปัจจัยในวิถี
รู้บาปบุญคุณงามรู้ความดี
รู้จักหนีหลีกอบายรายรอบตน

ได้สร้างสมกุศลกรรมยึดธรรมะ
ได้ลดละจากกิเลสเหตุอกุศล
ได้พานพบสงบสว่างกลางกมล
ได้รับผลจากเหตุทุกเจตนา

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เปิดหูเปิดตา

ดึงภาพเก่าเอามาดูได้รู้เห็น
เพราะภาพเป็นสื่อยามนึกความหลัง
มีโอกาสเดินทางเป็นบางครั้ง
ดีกว่านั่งนอนหาวคราวสูงวัย

มิใช่เพื่อพ้นทุกข์สนุกสนาน
แต่เพื่อการเปิดตาหูสู่สมัย
ให้ความคิดงอกงามตามปัจจัย
เก็บความนัยที่พบเป็นประสบการณ์

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ทำดีไม่ต้องกลัวอะไรบนเส้นทาง บางที มีหมาเห่า
จะอย่างไร คนเรา ไม่เห่าหมา
ไม่บังควร รวนเร เสียเวลา
ยังต้องฝ่า อุปสรรค ที่ดักรอ

ถึงคนคอย ชักใบ ให้เรือเสีย
ถึงโดนเหี้ย ดักทาง ที่ถางถ่อ
ถึงมีหนาม เหน็บไหน่ อย่าได้ท้อ
ทำเพื่อก่อ มิคิดชั่ว กลัวอะไร!

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

วาจาบอกใจ

ถึงปากมี แต่มิใช่ ไว้พูดพล่อย
การกล่าวถ้อย ดีไม่ดี ย่อมมีผล
อย่าให้ปาก เอ่ยขาน ประจานตน
ว่าเป็นคน เยี่ยงไร ในเนื้อแท้

วาจาจาก ความคิด ซึ่งติดลบ
ที่ปรารภ ทุกคำ เหมือนย้ำแผล
บอกสิ่งอัน เน่าร้าย ในดวงแด
เหมือนตีแผ่ หัวใจ ให้เพื่อนรู้

ยังฝักใฝ่ในเนื้อหาสาระธรรม

ต่างเวลา ต่างมุม คนหนุ่มน้อย
เหี่ยวย่นย้อย ไปบ้าง ช่างมันหนอ
เพราะเวลา ที่พาวัย ไม่หยุดรอ
ยังไม่ท้อ หรือหน่าย เรื่องหายใจ

ยังคงตรึก ฝึกสมอง กรองความคิด
ยังปรุงจิต สงบสว่าง กระจ่างใส
ยังป้องปัด สิ่งเลวร้าย ให้ห่างไกล
ยังฝักใฝ่ ในเนื้อหา สาระธรรม.

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สังขารแก่ขึ้นอีกปี


วันเกิดมีครั้งเดียวในชีวิต ถัดจากนั้นเป็นวันแก่
แก่ขึ้นทุกขณะ แก่ขึ้นทุกวัน แก่ขึ้นทุกเดือน แก่ขึ้นทุกปี

เป็นเพียงแค่ ปุถุชน บนโลกนี้
ครองวิถี ที่สันโดษ ไม่โลดโผน
ประสบการณ์ ผ่านโลก ไม่โชกโชน
เพียงแต่โหน กระแสบ้าง  กับบางวัย

ได้รู้เย็น รู้ร้อนหนาว ที่ก้าวผ่าน
กร้าวแกร่งกร้าน ตามเวลา อายุขัย
มีบทเรียน หลายอย่าง ต่างความนัย
เป็นปัจจัย ให้จำจด กำหนดรู้

ไม่อยากเด่น แต่อยากดี ที่เนื้อแท้
ไม่หวังแค่ เพียงปรากฏ ภาพพจน์หรู
ไม่ต้องให้ ใครนิยม ชื่นชมชู
การเป็นอยู่  แค่ธรรมดา ประสาตน

หกรอบปี นักษัตร ยืนหยัดถึง
เป็นช่วงซึ่ง เพิ่มวัย ให้อีกหน
เจ็ดสิบสอง ปีกาล ได้ผ่านพ้น
ส่อส่งผล เพิ่มวัยให้ อยู่ได้นาน

ขอขอบคุณ วันเวลา บอกอายุ
ว่าล่วงลุ มาถึงไหน ในสังขาร
เกิดแล้วแก่ เพิ่มวัย ไปตามกาล
อาจเพิ่มผ่าน เวลาไป ถึงวัยชรา

พึงพอใจ ในสิ่งที่ มี เป็น อยู่
การก้าวสู่ ปัจจุบัน ใช่ปัญหา
กรอบชีวิต จัดวาง อย่างธรรมดา
แต่ควรค่า กับนิยาม ความเป็นคน