วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เปิดหูเปิดตา

ดึงภาพเก่าเอามาดูได้รู้เห็น
เพราะภาพเป็นสื่อยามนึกความหลัง
มีโอกาสเดินทางเป็นบางครั้ง
ดีกว่านั่งนอนหาวคราวสูงวัย

มิใช่เพื่อพ้นทุกข์สนุกสนาน
แต่เพื่อการเปิดตาหูสู่สมัย
ให้ความคิดงอกงามตามปัจจัย
เก็บความนัยที่พบเป็นประสบการณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น