วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

จบและเริ่ม


 วันเวลามาเติมวัยเพื่อไปต่อ

ถึงรู้พอก็เห็นงามตามวิถี

แม้เวลามาเติมให้อีกหลายปี

ก็ยินดีและเต็มใจไปด้วยกัน


ได้หายใจรดเวลามานานแล้ว

ตั้งใจแน่วว่าหายใจอย่างไม่หวั่น

เดินในหนกุศลสุขทุกทุกวัน

และหมายมั่นก่อกรรมดีที่ควรเป็น


เพิ่มเวลาให้ถึงธรรมชำระจิต

ปรับจริตคิดอ่านการรู้เห็น

รู้ลดร้อนเพื่อพบสงบเย็น

รู้ประเด็นที่ควรปรับรับวันวัย


วิถีทางที่เพิ่มเพียรให้เรียนรู้

กับการอยู่ถึงวันปรัตยุบันสมัย

เห็นสิ่งเสื่อมสิ่งงามต่างความนัย

เห็นเภทภัยอันตรายในรายทาง


เมื่อเวลามาเติมวันอันสมมุติ

มาถึงจุดจบและเริ่มเสริมและสร้าง

เป็นอย่างนี้เป็นต่อไปไม่ละวาง

ทุกคนต่างก็เพิ่มวัยไปอีกปี


จึงขอส่งเจตนาดีที่ปรารถนา

อันควรค่าแห่งรักและศักดิ์ศรี

ให้ปิยมิตรและผองชนคนดีดี

"เป็นอยู่มี"เจริญสุขทุกทุกคน

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สมมุติ(เอา)


 สิ่งสมมุติอาจสมอารมณ์หมาย

เหมือนสบายรื่นรมย์สมมุติสุข

บางครั้งเศร้าสุดสุดสมมุติทุกข์

สมมุติสนุกทุกเทศกาลสำราญใจ


อยู่กับการสมมุติสุดหรรษา

ทุกการคว้าสมมุติจุดไหนไหน

โลกสมมุติเรืองรองผ่องอำไพ

อาจก้าวไปโดยสมมุติให้สุดซึ้ง


ส่วนความจริงที่เห็นเป็นจริงแท้

อาจย่ำแย่หรือดีกว่าการคว้าถึง

ความจริงย่อมแปรปรวนควรคำนึง

ทุกสิ่งพึงมองให้แน่แท้หรือปลอม

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

พัก


 ใช้ความเงียบให้งามปรุงความคิด

ปรับกายจิตให้สงบสยบฝัน

กับชีวิตที่กร้าวกร้านมานานวัน

ยังมุ่งมั่นก้าวต่อไปแบบใฝ่ดี


การตั้งหลักพักผ่อนก่อนไปต่อ

มิใช่รอจังหวะหมายผละหนี

กรองโอกาสดีหรือด้อยมากน้อยมี

เมื่อเหมาะที่ก่อกิจกรรมก็ทำเลย

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เป็นเท่าที่เป็น


 เป็นเท่าที่มีเป็นอยู่ก็หรูแล้ว

คือคนแนวธรรมดาที่ผ่าเผย

ไม่ต้องมีคนอื่นชื่นชมเชย

รู้วางเฉยคำนินทาหรือว่าชม


ด้อยหรือดีก็ที่ตนเป็นคนสร้าง

เป็นอยู่อย่างรู้จักพอก็สุขสม

สงบเงียบเรียบง่ายสบายอารมณ์

ไม่ผูกปมสร้างวิกฤติให้จิตตน


อีกทั้งไม่ใฝ่สอดรู้เรื่องผู้อื่น

ไม่รื้อฟื้นเรื่องเก่าใหม่ให้สับสน

ยอมเสียสิ่งที่ควรจะสละพ้น

โดยหวังผลอันมีค่าเหนือกว่าเดิม


เป็นเพียงคนธรรมดาก็ผาสุก

ไม่ต้องปลุกหัวใจให้ฮึกเหิม

ส่วนความดีซึ่งมีอยู่ต้องรู้เติม

ให้ดีเพิ่มทุกทางอย่างดีจริง

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ไม่มีชื่อเรื่อง (รักเก้อ รักคุด)


 จะคิดถึงคนดีสักกี่คิด

จะส่งจิตบอกรักสักกี่หน

จะมีใครจริงใจรักสักกี่คน

จะมีหนทางถึงรักสักกี่ทาง


ไม่มีใครเป็นสะพานเพื่อสานรัก

ไม่มีนักกล่าวถ้อยห้ามถอยห่าง

ไม่มีเสียงสนองรักหรือจักร้าง

ไม่มีว่างสักช่องไหมหัวใจเธอ


บรรจงจัดวางรักอย่างหนักแน่น

และวางแก่นรักแท้ในดวงใจเสมอ

ทั้งความจริงและในฝันก็หมั่นเจอ

ถึงรักเก้อเป็นรักคุดก็สุดรัก

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เดินทาง


 การเดินทางตามวิถีของชีวิต

ด้วยกายจิตติดธรรมกรรมกุศล

เมื่อมีเหตุเภทภัยใดมาผจญ

ก็ผ่อนปรนภัยร้ายให้บรรเทา


เมื่อใช้ธรรมปัญญาเป็นอาวุธ

เป็นมนุษย์ย่อมอาจฉลาดเขลา

รู้เหตุแท้ปรุงแก้เหตุเภทภัยเบา

รู้ใช้เชาวน์ธรรมปัญญานำพาตน