วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ในโลกเสมือนกับในโลกแห่งความเป็นจริง

ในโลกเสมือนกับในโลกแห่งความเป็นจริง

ในความเป็น โลกเสมือน มีเพื่อนมาก
ที่ต่างฝาก ปรารถนาดี มีให้เห็น
อำนวยพร เช้าสาย ถึงบ่ายเย็น
ด้วยภาพเป็น สีงาม ตามเวลา

บ้างบ่งบอก ความรู้สึก ระลึกถึง
ด้วยใจซี่ง รักหวง และห่วงหา
ในความจริง เพื่อนใดใด ไม่มีมา
เหมือนเอกา เปล่าเปลี่ยว อยู่เดียวดาย

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ของปลอม

ของปลอม

สิ่งที่ปลอม ปลอมอย่างไร ก็ไม่แท้
สิ่งเหม็นแม้ ปลอมอย่างไร ก็ไม่หอม
ซึ่งคนมี ธรรมปัญญา รู้ว่าปลอม
ไม่แท้ย่อม ไม่แท้ แม้แต่งเติม

ด้วยตรรกะ ย้อนยอก หลอกความคิด
ซึ่งผูกติด กับตัณหา มาปรุงเสริม
ให้ความพร่อง สนองอยาก มากกว่าเดิม
กิเลสเพิ่ม จนไม่ถือ จริงหรือปลอม

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

นับถือพระที่มีวัตรปฏิบัติดี

นับถือพระที่มีวัตรปฏิบัติดี
ไม่ได้นับถือพระแค่แพร่ธรรมะ
ถึงถ้อยจะคมคายในหลายสิ่ง
แต่นับถือเพราะวัตรปฏิบัติจริง
ลดละทิ้งตัณหาหรือว่ายัง?
หากยังมีกิเลสหนากว่าชาวบ้าน
แค่หัวล้านห่มเหลืองหลอกเรื่องขลัง
มิใช่พระแห่งพุทธโปรดหยุดยั้ง
อย่าเบียดบังศาสนาหากินเลย

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ก่อนรุ่งสาง

ก่อนรุ่งสาง

ยังลืมตา ตื่นตอน ก่อนรุ่งสาง
ฝึกใจวาง ว่างนิ่ง ในสิ่งผอง
พินิจธรรม ล้ำลึก ตรึกตริตรอง
ให้รู้ถ่อง ถึงธรรม นำชีวิต

แม้มิได้ ละวาง ทุกอย่างหมด
ก็ได้ลด ละเว้น ที่เห็นผิด
ค่อยค่อยปลด ลดอยาก จากความคิด
ลดยึดติด เกียรติกามกิน..ลดยินดี

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เหตุ-ปัจจัย

เหตุ - ปัจจัย

สิ่งที่เกิด ที่เป็น ที่เห็นได้
มีเหตุให้ เกิดเป็น เช่นนั้นหนอ
เหตุปัจจัย หนุนพา มามากพอ
จึงเกิดก่อ ให้เป็น ผลเช่นไร

ก็เพราะเหตุ เพราะปัจจัย จึงให้ผล
แต่อาจวน ผลกลับเป็น เช่นเหตุใหม่
ผลสู่เหตุ  เหตุสู่ผล เวียนวนไป
ดับเหตุได้ ผลไม่เกิด ประเสริฐครัน

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ความรัก

ความรัก

ถ้าความรัก งดงาม เหนือความรัก
ที่ยึดหลัก รักโดยมี พรหมวิหาร
แม้ใจเดียว มอบรัก ทั้งจักรวาล
ใช่ต้องการ รักชอบ เพื่อครอบครอง

เป็นรักซึ่ง ปรารถนาดี ทุกชีวิต
เป็นรักคิด ให้ทุกคน หมดหม่นหมอง
เป็นรักซึ่ง เฉิดฉัน ถูกครรลอง
เป็นรักต้อง รู้จัก ความรักแท้

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สว่าง

สว่าง

ถึงแสงทอง ส่องหล้า ทั่วสารทิศ
ถ้าในจิต ยังรุมเร้า สิ่งเศร้าหมอง
ก็มืดมัว แม้จะมี กี่แสงทอง
เพราะจิตผ่อง ด้วยเหตุ กิเลสลด

ไม่มีแสง สว่างใด ส่องใจสว่าง
ให้พราวพร่าง กระจ่างใน ใจกำหนด
ไม่ยึดเกียรติ กามกิน ถวิลยศ
ก็ปรากฏ ความสว่าง กระจ่างใจ