วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เหตุ-ปัจจัย

เหตุ - ปัจจัย

สิ่งที่เกิด ที่เป็น ที่เห็นได้
มีเหตุให้ เกิดเป็น เช่นนั้นหนอ
เหตุปัจจัย หนุนพา มามากพอ
จึงเกิดก่อ ให้เป็น ผลเช่นไร

ก็เพราะเหตุ เพราะปัจจัย จึงให้ผล
แต่อาจวน ผลกลับเป็น เช่นเหตุใหม่
ผลสู่เหตุ  เหตุสู่ผล เวียนวนไป
ดับเหตุได้ ผลไม่เกิด ประเสริฐครัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น