วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พรปีใหม่

นั่งสรรคำ นำร้อย สร้อยอักษร
แทนคำพร มอบให้กัน วันปีใหม่
แต่คำพร ทุกคนมี แล้วที่ใจ
พรไหนไหน ก็ไม่เฉียบ เท่าเทียบทัน

ขอให้พรที่ ท่านคิด สัมฤทธิ์ผล
บันดาลดล ให้เป็นไป ดังใฝ่ฝัน
ทั้งกายจิต เจริญสุข ในทุกวัน
เป็นสุขยัน วันสุดท้าย ที่หายใจ