วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เจ็บ ไม่เจ็บจะไม่โทษ ที่หัวใจ ไม่คิดเจ็บ 
โดนหนามเหน็บ กี่หน ก็ทนไหว 
เพียงแต่ดู เพื่อรู้ทัน มันเป็นไป 
แล้วปรับใจ ให้แกร่ง แข็งแรงทวี 

 ได้รู้ความ จริงแท้ แต่ละหนาม 
จะถ่อยทราม งามหรือไม่ ในวิถี 
บางส่วนให้ ประโยชน์ บ้างโทษมี 
หาส่วนดี จากสิ่งส่อ ก่ออันตราย 

จำทุกความ เป็นไป หนามไหนเหน็บ 
แต่กลืนเก็บ อาการทน จนแผลหาย 
เพียงแต่ปล่อย รอยแผล เป็นแค่กาย 
อย่าคิดหมาย คอยเหน็บ จนเจ็บใจ