วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

เข็มไม่แหลมคม
เข็มช่อนี้มิแหลมคมสมชื่อเข็ม
จะเติมเต็มอย่างไรก็ไร้ผล
ก็คล้ายคำทำนองชื่อของคน
ไม่บอกผลพฤติกรรมทำนองนาม
คมปัญญาคมคารมคมความคิด
จรุงจิตจรัสจ้าน่าเกรงขาม
ย่อมแหลมคมสมค่าสง่างาม
บอกนิยามแหลมคมที่สมจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น