วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

อยู่เป็น

อยู่เป็น 

ท่ามกลางคน หมู่มาก ที่หลากหลาย
ทั้งวุ่นวาย ทั้งดีงาม หลายความเห็น
มีทั้งร้อน ทั้งอุ่นดี ทั้งมีเย็น
ถ้าอยู่เป็น เลือกได้ ในหลายทาง
หาความดี ในท่าม ความร้ายร้าย
ในวุ่นวาย มองให้เห็น เป็นความต่าง
ในความร้อน เย็นก็มา ถ้าปล่อยวาง
เป็นอยู่อย่าง เช่นไรดี อยู่ที่เรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น