วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

กาย ใจ

หน้าตาย่อม เปลี่ยนไป เมื่อวัยเพิ่ม
ถูกแต่งเติม รอยย่น ปนความเหี่ยว
ล้วนเป็นไป ไม่อาจหา สิ่งยาเยียว
แต่สิ่งเดียว ที่ควรค่า รักษาใจ

รักษาให้ บริสุทธิ์ งามผุดผ่อง
คอยประคอง  จิตมั่น ไม่หวั่นไหว
ให้ผ่านพ้น สิ่งร้าย ทั้งหลายไป
เพี่ยงมั่นใน ความดี ที่แท้จริง

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

ถ่วง

ใช้สติ เป็นตัวถ่วง หน่วงเหนี่ยวจิต
ยั้งความคิด ตรองไว้ มิให้เผลอ
ก้าวหลงเพลิน เดินตาม ความฟุ้งเฟ้อ
เพื่อบำเรอ สนองอยาก อย่างมากมาย

ความต้องการ ของกายนี้ มีไม่มาก
จิตต่างหาก อยากได้มี ที่หลากหลาย
สติครอง จิตผ่องใส ไม่งมงาย
ก็จะคลาย ความอยาก ที่มากล้น

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561

วัด

ความลึกของทะเลคะเนได้
ตึกสูงใหญ่คนทำสร้างกำหนด
ภูเขาสูงหรือเตี้ยต่ำตามปรากฏ
ทางเคี้ยวคดย่อมเห็นได้เด่นชัด

แต่ความคิดของมนุษย์สุดจะหยั่ง
ตื้นลึกดังเยี่ยงไรเห็นไม่ถนัด
จิตสูงต่ำทรามผ่องยากกรองคัด
ไม่อาจวัดได้จำเพาะเพราะแค่มอง