วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การโพสต์รูปโพสต์ความในสื่อออนไลน์

ไม่ได้โพสต์ รูปหน้าตา มาทั้งหมด
เพราะปรากฏ ส่วนหนึ่ง ไม่พึงเผย
เป็นรูปลักษณ์ ธรรมดา ท่าเชยเชย
ไม่ควรเลย ที่จะแพร่ แก่สาธารณชน

เช่นเดียวกับ คำความ ยามจะโพสต์
มองประโยชน์ ก่อการดี มีเหตุผล
ไม่ระบาย อารมณ์ร่าน พาลสู่คน
ความคิดปน ปัญญาอ่อน ซ่อนในความ

รูปยังเลือก ความก็ต้อง เลือกตรองบ้าง
สรรและสร้าง ให้ดูดี ไม่ผลีผลาม
ด้วยความรู้ คู่ปัญญา ธรรมางาม
ก็ไม่หยาม ตัวของตน คนโพสต์เอง

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สงบเงียบเรียบง่าย

เป็นอยู่อย่าง สงบเงียบ และเรียบง่าย
ไม่วุ่นวาย ไหวหวาม ตามกระแส
เพียงสดับ ในสรรพสิ่ง แห่งจริงแท้
ที่เปลี่ยนแปร เป็นไป ตามไตรลักษณ์

ที่ฝนฝึก ศึกษา มาหลายศาสตร์
ไม่สามารถ ตอบโจทย์จิต ความคิดหลัก
กระแสโลก กระแสธรรม เลือกนำชัก
พอรู้จัก นำมาปรุง ผดุงชีวิต.

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ปล่อย

ปล่อยสีแสง แห่งภาพ ทาบทอไล้
ปล่อยตาให้ จดจ้อง เท่ามองเห็น
ปล่อยสมอง ตรองความ ตามจำเป็น
ปล่อยจิตเย็น ยะเยือกผ่อน ลดร้อนแรง

ไม่ต้องถือ ยึดมั่น อย่างนั้นนี้
ไม่ต้องมี มากจริต แอบคิดแฝง
ไม่ต้องห่วง สิ่งเพี้ยน สิ่งเปลี่ยนแปลง
ไม่ต้องแต่ง ให้งดงาม เกินความจริง