วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สื่อสาร

จะสื่อคำ ในนิยาม สื่อความคิด
จะสื่อจิต ความในใจ ให้ไปถึง
จะสื่อเสียง สื่อภาพ อันซาบซึ้ง
จะสื่อซึ่ง ทุกความนัย ส่งให้กัน

ผู้รับสาร จะตีความ ตามสื่อไหม
จะอ่านใจ ได้ทุกแง่ หรือแปรผัน
หากรับได้ ทุกนิยาม ความสำคัญ
ที่สื่อนั้น สมประสงค์ ตรงเจตนา

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หนุ่ม(เหลือ)น้อย

คือหนุ่มน้อย ในวันนี้ ที่ไม่หนุ่ม
ยังกระชุ่ม กระชวยบ้าง อย่างที่เห็น
ครองความสุข สบายดี เท่าที่เป็น
ยังอยู่เย็น สงบเงียบ เรียบง่ายดี

วันเวลา ย่อมพาให้ ร่างกายแก่
ซึ่งเปลี่ยนแปร แต่งดงาม ตามวิถี
เมื่อเวลา พาสังขาร ถึงปานนี้
ก็ควรที่ ครองตนไว้ ให้สมวัย