วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หนุ่ม(เหลือ)น้อย

คือหนุ่มน้อย ในวันนี้ ที่ไม่หนุ่ม
ยังกระชุ่ม กระชวยบ้าง อย่างที่เห็น
ครองความสุข สบายดี เท่าที่เป็น
ยังอยู่เย็น สงบเงียบ เรียบง่ายดี

วันเวลา ย่อมพาให้ ร่างกายแก่
ซึ่งเปลี่ยนแปร แต่งดงาม ตามวิถี
เมื่อเวลา พาสังขาร ถึงปานนี้
ก็ควรที่ ครองตนไว้ ให้สมวัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น