วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

อดีต คือ บทเรียน

อดีต คือ บทเรียน

ที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่เคยผิด
สิ่งเคยคิดก็มิใช่ใช้ได้หมด
ทั้งเคยทำในสิ่งซึ่งที่พึงงด
ทั้งแหกกฏเกณฑ์บ้างก็บางครั้ง

ได้เรียนรู้นอกตำรามาก็มาก
ทั้งง่ายยากด้อยเด่นดีที่หนหลัง
รวมเป็นบทเรียนสอนให้ได้ระวัง
มิให้พลั้งพลาดเช่นเคยเป็นมา

วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

อย่าทำให้ธรรมเพี้ยน

อย่าทำให้ธรรมเพี้ยน

เป็นพุทธแท้ บริสุทธิ์ ใช่พุทธแต้ม
ไม่ต้องแซม ความเชื่อ เหนือเหตุผล
รินรสธรรม นำมาใส่ ในกมล
ไม่หลงกล หลงจริต อวิชชา

มิใช่เป็น พุทธเพี้ยน เปลี่ยนธรรมะ
แปลงสาระ แห่งธรรม์ ตามตัณหา
คนรู้ธรรม ถ่องแท้ที่ มีปัญญา
ย่อมรู้ว่า คำสอนใด ใช่ธรรมแท้