วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

ดูแลกายบ้าง

เมื่อมีนัด ก็เต็มใจ ไปตามนัด
ไม่คิดผัด ผ่อนเวลา การหาหมอ
เพราะเวลา พาวัย ไม่หยุดรอ
สังขารส่อ เสื่อมถอย ต้องคอยระวัง

จำต้องตรวจ รักษา เยียวยาบ้าง
ซ่อมเสริมสร้าง ส่วนสึกหรอ ตามหมอสั่ง
ได้สร้างดี หนีบาป ตราบกายยัง
แต่ไม่หวัง จะอยู่ยืน ฝืนความจริง

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561

ร้อน เย็น

ยามร้อนกาย ให้ใจสงบ สยบร้อน
จะช่วยผ่อน ช่วยคลาย ได้หลายสถาน
ถ้าร้อนใจ ไฟราคะ เผาระราน
ตัณหาพล่าน กิเลสรุก ยิ่งทุกข์ทวี

คนธรรมดา ตัดไม่ได้ เพียงให้ลด
แม้ไม่หมด กองกิเลส เหตุหมองศรี
ให้อยู่เหนือ ตัณหาบ้าง แม้บางที
ก็ยังดี ที่ได้พบ สงบเย็น

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

มองไกล มองใกล้


เอาตากวาด วาดฟ้า เข้ามาใกล้
เอาตาไล้ โลมลูบ ฟ้าซูบหมอง
เอาตาปัด หมอกหม่น ปนละออง
เอาตาจ้อง เหนือฟ้า สบตาดาว

ทอดสายตา มองไป จนไกลลิบ
ดาวกระพริบ ทักฝาก จากห้วงหาว
ยิ่งมองไป ยิ่งคล้าย นิยายยาว
ผูกเรื่องราว ทั้งหมด ไว้จดจำ

จากมองดาว มองฟ้า มามองจิต
มองความคิด ตัวตนบ้าง ช่างน่าขำ
กลับไม่เห็น แจ้งกระจ่าง อย่างลึกล้ำ
ที่ตนทำ ที่ตนเป็น ไม่เห็นจริง

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

คิด รู้

คิดให้ดี ให้มีค่า กว่าเคยคิด
ตรองพินิจ ให้ลึก กว่านึกฝัน
ทำให้ดี ทุกทุกเมื่อ เหนือทุกวัน
ให้รู้ทัน กิเลสตน คอยดลใจ

ใช้สติ ใช้ปัญญา มากกว่าเก่า
รู้ทันเท่า โลกมายา กว่าครั้งไหน
รู้กว่าเดิม ในสิ่งที่ มีเปลี่ยนไป
รู้นอกใน ใจตนเอง ให้เจ๋งจริง

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

เขาคือใคร

การอ้างอิงข้อมูล
ส่วนหนึ่งมักอ้างกันว่า "เขาว่า"
เขานั้น..เขาคือใคร ไม่ทราบ

บางครั้งต้อง มองดู ให้รู้เห็น
ตามประเด็น ที่ก่อ ข้อสงสัย
ก็แค่เพียง ได้รู้ถึง ซึ่งความนัย
รู้ปัจจัย รู้นิยาม ความจริงแท้

ได้ฟังแต่ "เขาว่า" มาหลากหลาย
หลงงมงาย ตามเขา เป่ากระแส
ที่"เขาว่า" โจษจัน ให้ผ้นแปร
ไม่รู้แน่ ว่าเรื่องจริง หรืออิง"ลือ"

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

ละ

 ไม่ได้หยุด หายใจ ทิ้งไปเปล่า
ไม่ได้เอา ตาจรด กำหนดหมาย
ไม่ได้มุ่ง ฟังสำเนียง เสียงรอบกาย
ไม่ได้ดม กลิ่นอาย ทั้งหลายใด

เพียงแต่เอา ใจจด กำหนดรู้
เพียงแต่ดู แง่ร้ายดี ที่เคลื่อนไหว
เพียงแต่ยิน ในนิยาม ความเป็นไป
เพียงแต่สูด กลิ่นไอ แห่งความจริง

ไม่ให้เกิด กำหนัด จากผัสสะ
ให้รู้ละ ปล่อยวางได้ กับหลายสิ่ง
ไม่ยึดครอง ผองสิ่งจะ ควรละทิ้ง
จนจิตนิ่ง สงบเย็น อยู่เป็นนิจ