วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

เขาคือใคร

การอ้างอิงข้อมูล
ส่วนหนึ่งมักอ้างกันว่า "เขาว่า"
เขานั้น..เขาคือใคร ไม่ทราบ

บางครั้งต้อง มองดู ให้รู้เห็น
ตามประเด็น ที่ก่อ ข้อสงสัย
ก็แค่เพียง ได้รู้ถึง ซึ่งความนัย
รู้ปัจจัย รู้นิยาม ความจริงแท้

ได้ฟังแต่ "เขาว่า" มาหลากหลาย
หลงงมงาย ตามเขา เป่ากระแส
ที่"เขาว่า" โจษจัน ให้ผ้นแปร
ไม่รู้แน่ ว่าเรื่องจริง หรืออิง"ลือ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น