วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

ละ

 ไม่ได้หยุด หายใจ ทิ้งไปเปล่า
ไม่ได้เอา ตาจรด กำหนดหมาย
ไม่ได้มุ่ง ฟังสำเนียง เสียงรอบกาย
ไม่ได้ดม กลิ่นอาย ทั้งหลายใด

เพียงแต่เอา ใจจด กำหนดรู้
เพียงแต่ดู แง่ร้ายดี ที่เคลื่อนไหว
เพียงแต่ยิน ในนิยาม ความเป็นไป
เพียงแต่สูด กลิ่นไอ แห่งความจริง

ไม่ให้เกิด กำหนัด จากผัสสะ
ให้รู้ละ ปล่อยวางได้ กับหลายสิ่ง
ไม่ยึดครอง ผองสิ่งจะ ควรละทิ้ง
จนจิตนิ่ง สงบเย็น อยู่เป็นนิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น