วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

กาย ใจ

หน้าตาย่อม เปลี่ยนไป เมื่อวัยเพิ่ม
ถูกแต่งเติม รอยย่น ปนความเหี่ยว
ล้วนเป็นไป ไม่อาจหา สิ่งยาเยียว
แต่สิ่งเดียว ที่ควรค่า รักษาใจ

รักษาให้ บริสุทธิ์ งามผุดผ่อง
คอยประคอง  จิตมั่น ไม่หวั่นไหว
ให้ผ่านพ้น สิ่งร้าย ทั้งหลายไป
เพี่ยงมั่นใน ความดี ที่แท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น