วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

โลกสวย : น่าจะเป็น

ไม่ต้องมี คำสัญญา ว่าจะให้
ไม่ต้องใช้ วาทกรรม ย้ำแบ่งฝ่าย
ไม่ต้องยุ่ง มุ่งแกล้ง แสร้งใส่ร้าย
ไม่ต้องป้าย ให้เพื่อนชั่ว ตัวเองดี

เพียงต่างช่วย กันเติม เสริมส่วนขาด
สร้างสรรค์ชาติ ให้ก้าวไกล ในวิถี
หลอมรวมความ เก่งซึ่ง ต่างพึงมี
ทำหน้าที่ ที่ควรทำ นำพาไทย

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562

จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง


ตั้งใจแน่ แม้เสียงนี้ มีเพียงหนึ่ง
เป็นเสียงซึ่ง กลั่นกรองดี มีความหมาย
เพื่อร่วมเลือก ผู้นำรัฐ ขจัดอันตราย
ให้รอดพ้น จากเครือข่าย ทำลายไทย

หนึ่งเสียงมอบ ให้พรรค รักประเทศ
ไม่แฝงเลศ นัยนิยาม ถ้อยความไข
ที่ผ่านมา ได้รู้เห็น ใครเป็นใคร
 ว่าจริงใจ หรือมากเล่ห์ เพทุบาย