วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ภายนอกกับเนื้อใน

ปกหนังสือ ปรากฎ สวยสดใส
ส่วนเนื้อใน มีแต่ เพียงแค่ฝัน
ปกอาจหลอก คนผู้ ไม่รู้ทัน
ที่ไม่หมั่น ตริตรอง มองเนื้อแท้

เหมือนคนซึ่ง ดูดี ที่ภายนอก
ไม่อาจบอก จิตใจ ภายในแน่
จะดีร้าย หรือลับลวง ในดวงแด
จะเปิดแผ่ ชั่วดี ที่พฤติกรรม

วาทกรรมการเมือง

วาทกรรม การเมือง เรื่องเหลือเชื่อ
ชอบอ้างเพื่อ ประชาชน ทุกหนแห่ง
ตรงข้ามกับ พฤติกรรม ที่สำแดง
เหมือนจะแข่ง กันประกาศ บอกธาตุแท้

ใช้ปากสาด โคลนตม ทับถมเพื่อน
จนเปรอะเปื้อน ทั้งทั้งที่ ตนมีแผล
สำรอกศัพท์ สำเนียงฟ้อง ไม่ต้องแปล
หลายถ้อยแถ แต่ปิดชั่ว ของตัวเอง

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

คนในบาง

คนในบาง อยู่ร่วมกัน เช่นฉันมิตร
ร่วมกันคิด ร่วมใจทำ บำรุงถิ่น
ต่างก็ถือ เป็นหน้าที่ ของชีวิน
น้ำใจริน ร่วมด้วย พร้อมช่วยกัน

คนในบาง ต่างเข้าใจ เอื้อไอรัก
สมานสมัคร ถักทอ ก่อความฝัน
ทุกแรงมุ่ง พัฒนา ร่วมฝ่าฟัน
ให้ก้าวทัน ยุคสมัย..โดยไม่ช้า

คนในบาง เมื่อมีเรื่อง การเมืองแทรก
ก็เริ่มแตก แยกเป็นฝ่าย แบ่งซ้ายขวา
ลดทอนความ สามัคคี เคยมีมา
ขาดคนเก่ง ดีและกล้า มานำบาง

คนในบาง สร้างผู้นำ สู่ตำแหน่ง
นำจากแหล่ง ภายนอก บอกความต่าง
ให้คนเก่า แก่เกินกฎ ปลดระวาง
หวังคนใหม่ จะได้สร้าง ให้บางเจริญ

คนในบาง บ้างยินดี ที่ได้เปลี่ยน
ได้หมุนเวียน กิจวัตร แม้ขัดเขิน
ที่ชำนาญ ทำงานเก่า ให้ก้าวเดิน
มานานเนิ่น ก็เปลี่ยนไป งานไม่เคย

คนในบาง ต่างจากเดิม เริ่มระส่ำ
ถึงกลืนกล้ำ ทำไม่รู้ อยู่เฉยเฉย
ในกิจหลัก เริ่มค่อย ปล่อยละเลย
แต่ไม่เผย ความเป็นไป ให้ใครรู้

คนในบาง ต่างงุนงง และสงสัย
เหตุปัจจัย ที่คุยโว เหมือนโก้หรู
แต่ผลลัพธ์ ไม่เกิด ให้เชิดชู
ที่เป็นอยู่ เหมือนบาง โดนล้างแล้ว