วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566

สวัสดีมีสุข


 

จะวันนี้หรือวันไหนเมื่อใจสุข

นิรทุกข์ห่างหายสบายเสมอ

ประสบสิ่งสารพันอันควรเจอ

สนองเสนอสู่สมอารมณ์ปอง


ยินวาจาที่ไพเราะเสนาะโสต

ยังประโยชน์เลิศล้ำบำรุงสมอง

ทั้งตาเห็นสาระธรรมแท้ทำนอง

พินิจของที่เป็นจริงทุกสิ่งไป


ทุกสัมผัสกลิ่นเสียงรสปรากฏรู้

เป็นมีอยู่ดูแนวทางสว่างไสว

มองธรรมชาติรอบข้างอย่างเข้าใจ

สบสิ่งไหนรู้ว่าเป็นเช่นนั้นเอง

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สุข


 เอาความสุข มาพินิจ เพราะคิดสุข

ละลายทุกข์ ให้จาง และห่างหาย

ทุกจริต เมื่อคิดฝัน ห่างอันตราย

สร้างเรียบง่าย ให้ชีวิต ติดธรรมดา


ลดต้นทุน เสริมแต่ง แพงเกินเหตุ

ลดกิเลส ความอยาก หลากตัณหา

ไม่ประมาท ทางชีวิต ผลิตปัญญา

สงบสง่า ทุกเป็นอยู่ อย่างรู้ควร