วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สุข


 เอาความสุข มาพินิจ เพราะคิดสุข

ละลายทุกข์ ให้จาง และห่างหาย

ทุกจริต เมื่อคิดฝัน ห่างอันตราย

สร้างเรียบง่าย ให้ชีวิต ติดธรรมดา


ลดต้นทุน เสริมแต่ง แพงเกินเหตุ

ลดกิเลส ความอยาก หลากตัณหา

ไม่ประมาท ทางชีวิต ผลิตปัญญา

สงบสง่า ทุกเป็นอยู่ อย่างรู้ควร

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

บานก็บาน

 


ถึงคราวบานก็บานอย่างหาญกล้า

ไม่ด้อยค่าตัวตนให้หม่นหมอง

เด่นหรือด้อยใช่ที่ค่าตาคนมอง

อยู่ที่ครองความดีชั่วในตัวตน


เมื่อเปิดเผยแง่งามตามธรรมชาติ

งามพิลาสชัดแจ้งในแห่งหน

ความจริงที่ไม่แสร้งแปลงปลอมปน

ก้าวผ่านพ้นถ้อยคำใดใครติชม

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566

งาม(นอก-ใน)


 

จากภายนอกดูดีเพราะสีสวย

ภายในด้วยเนื้อดีกว่าที่เห็น

เมื่อดีนอกบอกในฉันใดเป็น

สื่อประเด็นแห่งความดีงามพร้อม


บ้างภายนอกหลอกตาดังว่าสวย

ดูงามด้วยเสริมแต่งแปลงกลิ่นหอม

แต่เนื้อในไม่มีค่าเพราะว่าปลอม

ดีแท้ย่อมคงความงามตามเป็นจริง

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

จะเลือกอะไรก็ตาม : ก่อนเลือก


 


ถ้าหลงคำสำเนียงเสียงกล่าวอ้าง

แล้วถือข้างอย่างนั้นเป็นมั่นหมาย

ลืมตริตรองด้วยปัญญาว่าดีร้าย

จนสุดท้ายหลายแง่มุมคือหลุมพลาง


ไม่ลืมตนปนประมาทจนขาดสติ

คิดอ่านตริตรองชัดสิ่งขัดขวาง

มองให้เห็นสิ่งดีร้ายทั่วรายทาง

แล้วเลือกข้างอย่างผู้รอบรู้ความ