วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566

งาม(นอก-ใน)


 

จากภายนอกดูดีเพราะสีสวย

ภายในด้วยเนื้อดีกว่าที่เห็น

เมื่อดีนอกบอกในฉันใดเป็น

สื่อประเด็นแห่งความดีงามพร้อม


บ้างภายนอกหลอกตาดังว่าสวย

ดูงามด้วยเสริมแต่งแปลงกลิ่นหอม

แต่เนื้อในไม่มีค่าเพราะว่าปลอม

ดีแท้ย่อมคงความงามตามเป็นจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น