วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

จะเลือกอะไรก็ตาม : ก่อนเลือก


 


ถ้าหลงคำสำเนียงเสียงกล่าวอ้าง

แล้วถือข้างอย่างนั้นเป็นมั่นหมาย

ลืมตริตรองด้วยปัญญาว่าดีร้าย

จนสุดท้ายหลายแง่มุมคือหลุมพลาง


ไม่ลืมตนปนประมาทจนขาดสติ

คิดอ่านตริตรองชัดสิ่งขัดขวาง

มองให้เห็นสิ่งดีร้ายทั่วรายทาง

แล้วเลือกข้างอย่างผู้รอบรู้ความ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น