วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุแห่งวัย : จาก77 สู่ 78


 ผ่านมาได้อีกปียังดีอยู่

ยังเห็นรู้ดีงามตามวิถี

ยังได้สร้างสิ่งเกื้อเพื่อสิ่งดี

เพิ่มทวีกุศลกรรมกับธรรมแท้


วันเวลาที่เคลื่อนเตือนให้คิด

ที่พลาดผิดให้เวลารักษาแผล

ถึงเข้มแข็งก็มีซ่อนความอ่อนแอ

เคยยอมแพ้และท้อก็หลายคราว


เพราะมัวหลงด้วยเหตุกิเลสตัณหา

หลงไขว่คว้ากอบเก็บจนเหน็บหนาว

เมื่อปัญญาเกิดก็เห็นเป็นเรื่องราว

นิยายยาวแห่งชีวิตเป็นปริศนาธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น