วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เขียวจี๊ด


 เป็นเรื่องของ สีเขียว ที่เปรี้ยวจี๊ด

น่าใช้กรีด ขย่มปวง ลับลวงหวาน

ใช้ความเปรี้ยว ให้เป็น เช่นปราการ

ป้องกันมาร มวลอมิตร ที่คิดร้าย


หลายความคิด ที่ซับซ้อน ต้องย้อนคิด

เพราะมีผิด เหนือกว่าผิด วิปริตหลาย

ความชั่วดี ที่เหลื่อมกัน ล้วนอันตราย

โดยเป้าหมาย คลุมเคลือ ปิดเนื้อแท้


มิใช่ใจ จะจำยอม เป็นด้อมสี

แยกด้อยดี จึงเห็นควร สวนกระแส

เมื่อรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ประหวัดแด

ถ้าไม่แก้ ก็วิกฤติ พิษการเมือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น