วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ไปวัดให้ถึงวัด


 

เมื่อไปวัด พร้อมพาใจ ไปถึงวัด

และได้ตัด กิเลสบ้าง แม้บางส่วน

สงบจิต คิดทางดี  ที่เหมาะควร

ได้ทบทวน ทุกกิจกรรม ที่ทำมา


พิจารณา ลดเลิกละ สิ่งอกุศล

นำพาตน ถึงธรรมะ ในพระศาสนา

เป็นฆราวาส ปุถุชน คนธรรมดา

ที่ปรารถนา ถึงธรรมแท้ ทุกแง่ธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น