วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566

มอง


 

เมื่อเพ่งมองของสวยด้วยจิตว่าง

สิ่งรอบข้างทั้งหมดก็สดใส

เห็นความงามและความดีที่อำไพ

เห็นปัจจัยที่เอื้อความงดงามนั้น


เมื่อไม่มีสิ่งบังใจไขว้ความคิด

ไม่ปล่อยจิตคล้อยตามแง่กระแสฝัน

เห็นความจริงที่เป็นจริงทุกสิ่งอัน

ก็รู้ทันทั้งดีร้ายหลายหลายกรณี

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566

พัก


 

เหนื่อยไม่เหนื่อยก็จักรู้พักบ้าง

เป็นอยู่อย่างรู้ระวังเรื่องสังขาร

เมื่ออยู่ในวัยค่อนจะหย่อนยาน

ตรากตรำนานจนเกินไปก็ไม่ดี


หลายหลายอย่างที่ไม่เหมือนใจนึก

ใจยังคึกแต่ส่วนกายเริ่มหน่ายหนี

หากอวดแรงทำแกร่งกล้าว่าพลังมี

ความจริงชี้บอกความจริงในสิ่งเป็น

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566

นอก_ใน


 

แดดจะร้อนไม่อ่อนล้าก็ฝ่าแดด

เพียงอย่าแผดเผาไหม้ให้คล้ำผิว

ได้ใกล้ชิดสนิทเสน่ห์ไอทะเลปลิว

ให้ใจลิ่วลอยเหินเพลินกับร้อน


ถึงแม้ลมแดดเปรี้ยงสักเพียงไหน

แต่ที่ใจรับทราบเหมือนภาพหลอน

อุณหภูมิธรรมชาติอาจสะท้อน

แต่ไม่ย้อนฝ่าผ่านแรงกำแพงใจ