วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

ถ่วง

ใช้สติ เป็นตัวถ่วง หน่วงเหนี่ยวจิต
ยั้งความคิด ตรองไว้ มิให้เผลอ
ก้าวหลงเพลิน เดินตาม ความฟุ้งเฟ้อ
เพื่อบำเรอ สนองอยาก อย่างมากมาย

ความต้องการ ของกายนี้ มีไม่มาก
จิตต่างหาก อยากได้มี ที่หลากหลาย
สติครอง จิตผ่องใส ไม่งมงาย
ก็จะคลาย ความอยาก ที่มากล้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น