วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561

วัด

ความลึกของทะเลคะเนได้
ตึกสูงใหญ่คนทำสร้างกำหนด
ภูเขาสูงหรือเตี้ยต่ำตามปรากฏ
ทางเคี้ยวคดย่อมเห็นได้เด่นชัด

แต่ความคิดของมนุษย์สุดจะหยั่ง
ตื้นลึกดังเยี่ยงไรเห็นไม่ถนัด
จิตสูงต่ำทรามผ่องยากกรองคัด
ไม่อาจวัดได้จำเพาะเพราะแค่มอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น