วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ปล่อย

ปล่อยสีแสง แห่งภาพ ทาบทอไล้
ปล่อยตาให้ จดจ้อง เท่ามองเห็น
ปล่อยสมอง ตรองความ ตามจำเป็น
ปล่อยจิตเย็น ยะเยือกผ่อน ลดร้อนแรง

ไม่ต้องถือ ยึดมั่น อย่างนั้นนี้
ไม่ต้องมี มากจริต แอบคิดแฝง
ไม่ต้องห่วง สิ่งเพี้ยน สิ่งเปลี่ยนแปลง
ไม่ต้องแต่ง ให้งดงาม เกินความจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น