วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

ปาก


ปาก

เมื่อสื่อสารผ่านปากหากไม่คิด
ก็อาจผิดข้อเท็จจริงสิ่งข่าวขาน
ทั้งสิ่งควรไม่ควรชวนระราน
ส่งเสียงพาลไปทั่วไม่กลัวใคร
ถ้าปากดีมีไว้ใช้ให้คุ้มค่า
สื่อวาจาด้วยเรื่องดีที่ควรไข
ประโยชน์สู่ผู้ฟังทุกครั้งไป
บอกเนื้อในเจ้าของปากมาจากคำ

ชาญกิจ ชอบทำกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น