วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

เส้นใย สายใย


เส้นใย สายใย

หลายเส้นใยรวมกันควั่นเป็นหนึ่ง
เป็นเกลียวซึ่งบ่งบอกออกแน่นเหนียว
จากใยบางรวมเส้นเป็นหนึ่งเดียว
รวมเป็นเกลียวแห่งรักสามัคค
เมื่อเกลียวคลายสายใยก็ไกลห่าง
สายใยต่างร้างกันหันหน้าหนี
ความผูกพันขาดพลันในทันที
เหมือนรักที่ยามไร้สายใยรัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น