วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ก่อนรุ่งสาง

ก่อนรุ่งสาง

ยังลืมตา ตื่นตอน ก่อนรุ่งสาง
ฝึกใจวาง ว่างนิ่ง ในสิ่งผอง
พินิจธรรม ล้ำลึก ตรึกตริตรอง
ให้รู้ถ่อง ถึงธรรม นำชีวิต

แม้มิได้ ละวาง ทุกอย่างหมด
ก็ได้ลด ละเว้น ที่เห็นผิด
ค่อยค่อยปลด ลดอยาก จากความคิด
ลดยึดติด เกียรติกามกิน..ลดยินดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น