วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ของปลอม

ของปลอม

สิ่งที่ปลอม ปลอมอย่างไร ก็ไม่แท้
สิ่งเหม็นแม้ ปลอมอย่างไร ก็ไม่หอม
ซึ่งคนมี ธรรมปัญญา รู้ว่าปลอม
ไม่แท้ย่อม ไม่แท้ แม้แต่งเติม

ด้วยตรรกะ ย้อนยอก หลอกความคิด
ซึ่งผูกติด กับตัณหา มาปรุงเสริม
ให้ความพร่อง สนองอยาก มากกว่าเดิม
กิเลสเพิ่ม จนไม่ถือ จริงหรือปลอม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น